Uudised ja teated

« Tagasi

Teemaplaneeringu avalik väljapanek Harku raamatukogus 09.08.2017 kuni 08.09.2017

Harku Vallavolikogu 29.06.2017 otsusega nr 36 võeti vastu Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrav ning tihehoonestusalasid täpsustav teemaplaneering vastavalt OÜ Head (rg-kood 11711661) ja OÜ Sfäär Planeeringud (rg‑kood 12459100) tööle nr 2014_026.

Harku Vallavalitsus korraldab Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu ka Harku raamatukogus.

Teemaplaneeringu avalik väljapanek raamatukogus 09.08.2017 kuni 08.09.2017 ja avalikustamise järgne avalik arutelu 10.10.2017 kell 17.00.