Tabasalu raamatukogu ajalugu

Meile teadaolevalt võib Tabasalu Raamatukogu asutamise aastaks pidada 1945, mil raamatukogu kandis Haabersti külaraamatukogu nime ja asus Rannamõisas, tolleaegses Ranna Algkooli ruumides, 20m2 suurusel pinnal.

1965. aastal registreeriti raamatukogu ümber Ranna külaraamatukoguks.

1970-ndate aastate algul kolis raamatukogu Ranna sovhoosi keskusesse, Harku külanõukoguga ühte majja ja 1979.a. sealt edasi nüüd juba eravalduses olevasse majja, Ranna tee3, mis sel ajal kuulus veel Ranna sovhoosile. Pinda oli seal 65 m2, kohapeal lugemise võimalus puudus. 90-ndatest aastatest kannab raamatukogu Tabasalu Raamatukogu nime.

Üha kasvav teavikute hulk ja teeninduspiirkonna elanike arvu suurenemine tingis vajaduse suuremate ruumide järele. 1.oktoobril 1999. aastal avas Tabasalu raamatukogu lugejatele uksed suuremates, värskelt remonditud ja kaasaegselt sisustatud endistes Ranna sovhoosi söökla ruumides. 2009.a. sai raamatukogu juurde veel eraldi ruumid lasteosakonna ja seminariruumi näol. Nüüdseks on raamatukogul kasutada 344 m2 pinda. Kohapeal lugemiseks on raamatukogus 28 kohta, sh. 8 kohta lasteosakonnas lastele.  Külastajate kasutada on 4 arvutit. Seminariruumis toimuvad kohtumised kirjanike ja teiste huvitavate inimestega.